• /´fɔ:fitʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mất (quyền, tài vật....)
  Sự tước
  the forfeiture of someone's property
  sự tước tài sản của người nào
  Cái bị mất, cái bị tước

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tước quyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X