• /ri´liηkwiʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bỏ không làm, sự thôi không làm, sự từ bỏ (thói quen, hy vọng, quyền lợi...)
  Sự buông ra, sự thả ra
  Sự từ bỏ, sự không thừa nhận; sự nhường; sự giao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X