• /´fɔ:fit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền phạt, tiền bồi thường
  Vật bị mất, vật bị thiệt (vì có lỗi...)
  (như) forfeiture

  Tính từ

  Bị mất, bị thiệt (vì có lỗi...)
  his money was forfeit
  nó bị mất một số tiền

  Ngoại động từ

  Để mất, mất quyền
  to forfeit someone's esteem
  mất lòng quý trọng của ai
  to forfeit happiness
  mất hạnh phúc
  Bị tước, bị thiệt, phải trả giá
  to forfeit one's driving licence
  bị tước bỏ bằng lái xe

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bồi khoản vi ước
  tiền phạt (do vi phạm hợp đồng)
  vật bị tịch thu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  gain , victory , win
  verb
  gain , profit , win

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X