• /faul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gia cầm, gà vịt, thịt gà vịt
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chim; thịt chim (chỉ còn dùng trong kết hợp fish, flesh fowl cá, thịt chim)

  Nội động từ

  Bắn chim; đánh bẫy chin

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chim
  thú săn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X