• /fɒks/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con cáo
  Bộ da lông cáo
  Người xảo quyệt; người láu cá, người ranh ma
  (thiên văn học) chòm sao con Cáo (ở phương bắc)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sinh viên năm thứ nhất
  To set a fox to keep one's geese
  Nuôi ong tay áo

  Ngoại động từ

  (từ lóng) dùng mưu mẹo để đánh lừa, dở trò láu cá để đánh lừa
  Làm (cho những trang sách...) có những vết ố nâu (như) lông cáo
  Làm chua (bia...) bằng cách cho lên men
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vá mũi (giày) bằng miếng da mới

  Nội động từ

  Có những vết ố nâu (trang sách)
  Bị chua vì lên men (bia...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cáo (con)

  Kinh tế

  hóa chua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  foxlike , vulpine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X