• /´viksən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái cào
  (động vật học) con chồn cái
  (nghĩa bóng) người đàn bà lăng loàn, người đàn bà xấu tính hay gây gỗ, mụ phù thủy
  a real little vixen
  một mụ đàn bà thực là ti tiện lăng loàn


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X