• /frɔ:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy
  fraught with danger
  đầy nguy hiểm
  (thơ ca) ( + with) xếp đầy, trang bị đầy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  empty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X