• (đổi hướng từ Freighted)
  /freit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng hoá chở trên tàu, máy bay hoặc xe lửa; hàng hoá chuyên chở
  Tiền chuyên chở; cước phí

  Ngoại động từ

  Chất hàng xuống (tàu)
  Chuyển vận (hàng hoá) bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cước chuyên chở

  Xây dựng

  hàng hóa
  freight berth
  bến hàng (hóa)
  freight chute
  máng chuyển hàng hóa
  freight elevator
  thiết bị nâng hàng hóa
  freight house
  nhà chứa hàng hóa
  freight shed
  kho hàng hóa
  freight traffic
  sự vận chuyển hàng hóa
  freight train
  tàu hỏa chở hàng hóa
  freight transport
  vận tải hàng hóa
  road freight transport
  vận chuyển hàng hóa đường bộ
  traffic density of freight traffic
  cường độ vận tải hàng hóa
  traffic density of freight traffic
  mật độ vận tải hàng hóa
  thuế hàng hóa
  tàu hàng

  Kỹ thuật chung

  cước
  additional freight
  cước vận tải
  additional freight
  cước vận tải bổ sung
  advance freight
  cước ứng trước
  dead freight
  cước chết
  dead freight
  cước khống
  dead freight
  cước phí giả
  dead freight
  cước phí sai
  deferred freight payment
  trả chậm cước vận chuyển
  freight charge
  cước phí vận chuyển
  freight payment
  cước phí vận chuyển
  freight rate
  suất cước
  freight ton
  tấn cước
  Freight, Advance
  cước ứng trước
  homeward freight
  cước phí chuyển về
  lump sum freight
  cước bao khoán
  outward freight
  cước phí chở đi
  weight for assesment of freight charge
  cân để tính cước
  hàng chuyên chở
  sự vận chuyển
  freight traffic
  sự vận chuyển hàng hóa
  tải trọng
  freight ton
  tấn theo tải trọng

  Kinh tế

  cước chuyên chở
  freight classification
  sự phân loại cước chuyên chở
  cước phí
  back freight
  cước phí trở lại
  balance of freight
  số dư cước phí (phải thanh toán)
  C & F (costand freight)
  giá và cước phí
  cost and freight
  giá hàng cộng cước phí
  cost and freight (C& F)
  giá hàng và cước phí
  freight (orcarriage) paid to
  cước phí trả tới (tên một địa điểm nào đó)
  freight clause
  điều khoản cước phí
  freight forward
  cước phí trả sau
  freight insurance
  bảo hiểm cước phí
  return freight
  cước phí hàng mua vào
  cước vận chuyển đường thủy
  hàng chở
  freight tonnage
  số tấn hàng chở
  return freight
  hàng chở chuyến về
  hàng chuyên chở
  air freight
  hàng chuyên chở đường không
  hàng hóa
  air freight
  hàng hóa không vận
  air-freight
  công ty không vận (hàng hóa)
  aircraft freight market
  thị trường chuyên chở hàng hóa bằng máy bay
  freight depot
  ga hàng hóa
  freight manifest
  bản kê hàng hóa
  freight market
  thị trường vận tải hàng hóa
  freight station
  ga hàng hóa
  freight station
  trạm vận chuyển hàng hóa
  lien for freight
  quyền giữ hàng hóa chờ thanh hóa vận phí
  movement of freight
  sự vận chuyển hàng hóa
  penalty freight
  cước phạt (do người thuê chở cố ý báo phiếu số hàng hóa)
  shipping freight market
  thị trường chuyên chở hàng hóa bằng tàu biển
  Transcontinental Freight Bureau
  Cục Vận tải Hàng hóa Đại lục Châu Âu
  transcontinental freight bureau
  Vận tải hàng hóa đại lục châu Âu
  sự vận chuyển hàng hóa
  việc chuyên chở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X