• /'pregnənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thai, có mang, có chửa
  to make pregnant
  làm cho có mang
  she is pregnant for three months
  bà ta có mang được ba tháng
  Chứa đầy cái gì; có thể gây ra cái gì
  pregnant with joy
  chứa đầy niềm tin
  pregnant danger
  có thể gây ra nguy hiểm
  Giàu trí tưởng tượng, giàu trí sáng tạo, dồi dào tư tưởng ý tứ
  Có kết quả phong phú, có tầm quan trọng lớn (vì kết quả, vì ảnh hưởng)
  Hàm súc, giàu ý (từ...)
  a pregnant pause/silence
  sự ngập ngừng/sự yên lặng đầy hàm ý, đầy ý nghĩa


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X