• /´loudid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nặng nề, gay go
  a loaded education program
  chương trình giáo dục nặng nề
  a loaded question
  câu hỏi gài bẫy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đã chịu tải

  Điện

  gia cảm

  Kỹ thuật chung

  có tải
  nạp
  tải

  Kinh tế

  có tải
  rất giàu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X