• Kỹ thuật chung

    hệ thống rađa điều biến tần

    Giải thích EN: A radar in which the radial sweep and carrier are frequency modulated. Giải thích VN: Hệ thống rađa trong đó sự quét tia và mang tia đã được điều biến tần.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X