• /´freʃit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng nước ngọt
  Nước dâng lên đột ngột (vì mưa hay băng tan)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lụt
  dòng lũ
  lũ lụt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X