• /ə´lu:viən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bồi đất (lên bãi biển, bờ sông...)
  Nước lụt
  Bồi tích, đất bồi, phù sa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bồi tích
  aeolian alluvion
  bồi tích phong thành
  fluvial alluvion
  bồi tích sông
  glacial alluvion
  bồi tích sông băng
  heterogeneous alluvion
  bồi tích không đồng nhất
  lagoon alluvion
  bồi tích vụng
  marine alluvion
  bồi tích biển
  đất bồi
  phù sa
  sự bồi đất

  Địa chất

  bồi tích, phù sa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X