• /d'elju:dz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trận lụt lớn; đại hồng thuỷ
  Sự tràn ngập, sự tới tấp, sự dồn dập
  a deluge of questions
  câu hỏi dồn dập
  a deluge of letters
  thư đến tới tấp

  Ngoại động từ

  Làm tràn ngập, dồn tới tấp
  to be deluged with questions
  bị hỏi tới tấp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đại hồng thủy
  trận lụt lớn

  Xây dựng

  hồng thủy
  sự nhận chìm

  Kỹ thuật chung

  lụt lớn
  sự ngập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X