• /'gælouz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giá treo cổ
  to come to the gallows
  bị treo cổ
  To wear a gallows look; to have the gallows in one's face
  Có bộ mặt đáng chém, trông có vẻ hiểm ác

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khung chữ môn

  Kỹ thuật chung

  đà giáo
  giá khoan

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X