• /´gæs¸fild/

  Điện lạnh

  chứa đầy khí
  gas-filled cable
  cáp chứa đầy khí

  Kỹ thuật chung

  chứa khí
  gas-filled cable
  cáp chứa khí
  gas-filled detector tube
  đèn tách sóng chứa khí
  gas-filled rectifier
  bộ chỉnh lưu chứa khí
  gas-filled relay
  rơle chứa khí
  gas-filled switching tube
  đèn chuyển mạch chứa khí
  gas-filled thermometer
  nhiệt kế chứa khí
  gas-filled valve
  đèn (điện tử) chứa khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X