• Kỹ thuật chung

  lò nấu thủy tinh

  Giải thích EN: An enclosure in which large amounts of glass are melted. Also, glass tank. Giải thích VN: Lò nấu chảy lượng thủy tinh rất lớn. Từ tương đương: glass tank.

  glass furnace tank
  bồn (của lò) nấu thủy tinh
  lò thủy tinh

  Xây dựng

  lò nấu thuỷ tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X