• /glitʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) sự chạy không đều (của thiết bị)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trào diện

  Kỹ thuật chung

  nhiễu sọc ngang
  sự chạy không đều

  Giải thích EN: Any minor malfunction in a device or system.. Giải thích VN: Bất kỳ sự sai hỏng nhỏ nào trong sự vận hành thiết bị hoặc hệ thống.

  sự trục trặc
  sự vọt tăng

  Kinh tế

  đột biến điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X