• /ˈglutnəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dính, dính như keo
  glutinous rice
  gạo nếp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dính

  Kinh tế

  dính
  dính như keo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  mucilaginous , viscid , viscose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X