• /ˈvɪsɪd/

  Thông dụng

  Cách viết khác viscous

  Tính từ

  Sền sệt, lầy nhầy, nhớt (chất lỏng)
  a viscid ink
  một thứ mực sền sệt
  Dẻo, dính
  a viscid substance
  một chất dính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhớt

  Cơ - Điện tử

  (adj) nhớt

  Kỹ thuật chung

  nhớt
  viscid oil
  dầu nhớt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X