• /´viskous/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nghành dệt) vitcô ( xenlulô trong trạng thái dẻo, dùng để sản xuất tơ nhân tạo..)
  Sợi vitcô; vải làm sợi vitcô

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sợi vitcô

  Giải thích EN: A form of cellulose acetate used in the production of regenerated cellulose fibers.

  Giải thích VN: Một mẫu xenlulô acetate được sử dụng trong sản xuất sợi xenlulô.

  vicoza

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  glutinous , mucilaginous , viscid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X