• /gu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhờn, cái dính nhớp nháp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  crud , glop , gook , guck , gunk , muck , ooze , sludge , slush , yuck , slime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X