• /mʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phân chuồng
  (thông tục) rác rưởi; đồ ô uế, đồ nhớp nhúa, đồ kinh tởm
  (thông tục) tình trạng bẩn tưởi
  ti be all a muck; to be in a muck
  bẩn tưởi
  Tạp chất (ở quặng)
  to be all of a muck of sweat
  nhớp nháp mồ hôi, đẫm mồ hôi
  to make a muck of
  làm bẩn, làm nhơ, làm hỏng

  Ngoại động từ

  Làm bẩn, làm nhơ
  to muck one's hands
  làm bẩn tay
  (thông tục) ( + up) làm hư, làm hỏng, phá rối
  to muck up one's aải
  làm hỏng việc, làm rối việc
  Lấy hết tạp chất (ở quặng)

  Nội động từ (từ lóng)

  ( + about) đi lêu lổng
  Làm những việc vô ích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bùn nhiều phân
  đất đào bỏ
  đất khai thác
  đất tạp

  Giải thích EN: Excavated earth, scrap rock, or rubble often used as landfill material.

  Giải thích VN: Đất đào, đá vụn hoặc cuội thường được dùng làm vật liệu đắp đất.

  dọn đất dá

  Kỹ thuật chung

  đất đá
  đất lở
  đất sụt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bemire , mire , mud , slush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X