• /slaɪm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất lỏng đặc, trơn ướt (nhất là bùn); chất nhờn
  Chất nhớt (do sên, ốc.. nhả ra)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bột đá
  bùn quặng
  thickened slime
  bùn quặng cô đặc
  bùn xỉ
  bùn
  bùn cát
  bùn chưa lắng
  bùn khoan
  slime concentrating table
  bảng nồng độ bùn khoan
  slime pit
  hố bùn khoan
  bùn loãng
  bùn lỏng

  Giải thích EN: A similar moist, sticky layer of industrial material.. Giải thích VN: Lớp dính nhầy, giống như mủ của vật liệu công nghiệp.

  cặn
  nước bùn
  mùn khoan

  Kinh tế

  cặn
  chất nhớt
  xỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X