• /´gudfə¸nʌθiη/

  Thông dụng

  Cách viết khác good-for-nought

  Tính từ

  Vô tích sự, đoảng (người)

  Danh từ

  Người vô tích sự, người đoảng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X