• /ræps´kæljən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) kẻ bất lương, tên đểu giả; kẻ vô dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  (colloq.) rascal , knave , miscreant , rascal , rogue , rouge , scamp , scoundrel , villain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X