• Kỹ thuật chung

    lỗ đào hầm

    Giải thích EN: A level, T-shaped hole that is cut into rock before blasting. Giải thích VN: Lỗ hình chữ T, nằm ngang, được khắc vào đá trước khi cho nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X