• Giao thông & vận tải

  sóng ngầm (trạng thái biển)

  Kỹ thuật chung

  sóng đất

  Giải thích VN: Thành phần sóng vô tuyến truyền theo mặt đất.

  ground wave propagation
  sự lan truyền sóng đất
  ground-wave range
  tần sóng đất
  ground-wave reception
  sự thu bằng sóng đất
  phase of the ground wave
  pha sóng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X