• /´graundiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mắc cạn (tàu thuỷ)
  Sự hạ cánh (máy bay); sự bắn rơi (máy bay)
  Sự truyền thụ kiến thức vững vàng
  Sự đặt nền (cho một bức hoạ, bức thêu)
  (điện học) sự tiếp đất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự (sơn) lót

  Kỹ thuật chung

  sự mắc cạn
  sự nối đất
  sự tiếp đất
  grounding of aircraft
  sự tiếp đất máy bay
  protective multiple grounding
  sự tiếp đất lặp lại
  protective multiple grounding
  sự tiếp đất nhiều lần
  surface grounding connection
  sự tiếp đất trên mặt

  Kinh tế

  điểm thấp nhất
  sự mắc cạn (của tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X