• /´gwa:nou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bón bằng phân chim

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phân chim

  Giải thích EN: 1. a natural manure composed chiefly of bird excrement.a natural manure composed chiefly of bird excrement. 2. any similar fertilizer.any similar fertilizer. Giải thích VN: 1. một dạng phân bón tự nhiên chưa chủ yếu là phân chim. 2. các phân bón tương tự.

  phân chim biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X