• /mə'njuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phân (súc vật)
  Phân bón

  Ngoại động từ

  Bón phân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân bón
  chemical manure
  phân bón hóa học

  Kinh tế

  chất chứa trong ruột
  phân bón

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X