• /'fə:tilaizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phân bón
  (sinh vật học) cái làm thụ tinh; người làm thụ thai

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phân bón

  Giải thích EN: A substance that improves the plant-producing quality of the soil, such as manure or a mixture of chemicals.

  Giải thích VN: Loại vật chất làm tăng chất lượng cho đất, như phân chuồng hay hỗn hợp của các chất ///hóa học.

  chemical fertilizer
  phân bón hóa học
  fertilizer plant
  nhà máy phân bón
  vegetable fertilizer
  phân bón thực vật

  Xây dựng

  phân hóa học

  Kinh tế

  phân bón
  fertilizer screen
  thiết bị sàng phân bón
  fertilizer truck
  xe chở phân bón

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X