• /´similə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại, cùng hình dáng
  (toán học) đồng dạng
  similar triangles
  tam giác đồng dạng

  Danh từ

  Vật giống, vật tương tự
  ( số nhiều) những vật giống nhau

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tương tự

  Cơ - Điện tử

  (adj) tương tự, đồng dạng

  Toán & tin

  đồng dạng
  essentially similar
  (thống kê ) đồng dạng cốt yếu

  Kỹ thuật chung

  đồng dạng
  essentially similar
  đồng dạng cốt yếu
  similar conics
  conic đồng dạng
  similar curves
  các đường đồng dạng
  similar curves
  đường đồng dạng
  similar ellipsoids
  các elipsoit đồng dạng
  similar ellipsoids
  các elipxoit đồng dạng
  similar figures
  hình đồng dạng
  similar figures
  các hình đồng dạng
  similar fold
  nếp uốn đồng dạng
  similar fractions
  các phân số đồng dạng
  similar matrices
  các ma trận đồng dạng
  similar matrix
  các ma trận đồng dạng
  similar polygons
  các đa giác đồng dạng
  similar quadratics
  các quađric đồng dạng
  similar quadrics
  các quadric đồng dạng
  similar region
  miền đồng dạng
  similar solids
  cố thể đồng dạng
  similar solids
  những vật rắn đồng dạng
  similar terms
  các số hạng đồng dạng
  similar terms
  số hạng đồng dạng
  similar triangles
  các tam giác đồng dạng
  giống nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X