• Xây dựng

  cửa cống bảo vệ

  Giải thích EN: A lock at the mouth of a dock or basin separating tidal waters from the waters in the dock or basin. Giải thích VN: Cửa cống ở cửa bến tàu hoặc vịnh có tác dụng ngăn cách nước triều và nước trong bến tàu hoặc vịnh.

  âu an toàn
  âu bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X