• /dɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) giống cây chút chít
  Khấu đuôi (ngựa...)
  Dây đuôi (dây yên buộc vào khâu đuôi ngựa)

  Ngoại động từ

  Cắt ngắn (đuôi, tóc); cắt đuôi (súc vật); cắt tóc (người)
  Cắt bớt, giảm bớt, hạn chế bớt; tước mất
  to dock wages
  cắt bớt lương
  to dock supplies
  cắt bớt tiếp tế

  Danh từ

  Vũng tàu đậu
  wet dock
  vũng tàu thông với biển
  dry dock; graving dock
  xưởng sửa chữa tàu, xưởng đóng tàu (ở vũng tàu đã rút cạn nước)
  floating dock
  xưởng chữa tàu nổi, xưởng đóng tàu nổi
  ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bến tàu
  ( số nhiều) xưởng chữa tàu, xưởng đóng tàu
  (ngành đường sắt) ga cuối cùng (của một tuyến đường)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) bệnh viện quân y
  to be in dry dock
  (hàng hải) đang được chữa
  (thông tục) thất nghiệp, không có việc làm

  Ngoại động từ

  Đưa (tàu) vào vũng tàu, đưa (tàu) vào bến
  Xây dựng vũng tàu, xây dựng bến tàu (ở nơi nào)

  Nội động từ

  Vào vũng tàu, vào bến tàu

  Danh từ

  Ghế dành cho bị cáo (ở toà án)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  ụ tàu

  Hóa học & vật liệu

  âu tàu

  Xây dựng

  cầu cảng

  Giải thích EN: 1. a platform or other such structure built along a shore for the landing and unloading of ships.a platform or other such structure built along a shore for the landing and unloading of ships.2. a basin or channel between two piers or wharves for the berthing of ships.a basin or channel between two piers or wharves for the berthing of ships.3. see dry dock.see dry dock.

  Giải thích VN: 1.một bãi đỗ hay một công trình tương tự như vậy được xây dựng dọc theo bờ biển để cho việc đỗ tàu hay dỡ hàng 2.một chỗ trũng hay một cái kênh giữa hai cầu tàu để cho tàu có chỗ neo đậu.

  ke hàng
  đưa vào ụ
  vùng tàu đậu

  Kỹ thuật chung

  bến
  bến tàu
  cảng
  coal dock
  cảng lấy than đá
  dock warehouse
  kho cảng
  dock warrant
  phiếu lưu kho cảng
  rol-on roll-off dock (ro-ro dock)
  cầu cảng cho phép xe cộ lên xuống
  lưu vực cảng
  kè đá
  âu thuyền

  Kinh tế

  cầu cảng
  ga bốc dỡ hàng hóa
  inedible dock
  ga bốc dỡ hàng hóa thực phẩm
  ụ tàu

  Địa chất

  cầu cạn, cầu vượt đường, cầu (sàn) chất hàng, cầu (sàn) chất liệu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X