• (đổi hướng từ Guests)
  /gest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khách, khách mời
  a guest speaker
  người được mời đến để diễn thuyết
  these experts are the guests of the Vietnamese Red Cross
  các chuyên gia này là khách mời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  Khách trọ (ở khách sạn)
  a paying guest
  khách trọ ăn cơm tháng
  Vật ký sinh; trùng ký sinh; cây ký sinh

  Cấu trúc từ

  be my guest
  xin mời, xin cứ tự nhiên thoải mái

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khách

  Giải thích VN: Trong mạng cục bộ, đây là một loại đặc quyền thâm nhập, cho phép bạn thâm nhập vào máy tính khác của mạng mà không cần đưa ra mật hiệu.

  guest computer
  máy khách
  guest computer
  máy tính khách
  guest mineral
  khoáng vật khách
  paying guest
  khách trọ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X