• /´gʌli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con dao to
  Rãnh (do nước xói mòn); máng, mương

  Ngoại động từ

  Đào rãnh, khơi thành rãnh, khơi thành máng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đào mương
  rãnh tháo
  overflow relief gully
  rãnh tháo tràn

  Kỹ thuật chung

  khe
  đào rãnh
  eo biển
  giếng tiêu nước
  máng
  gully basin
  phễu thu nước máng
  miệng cống
  mương
  gully basin
  vũng mương xói
  gully erosion
  mương xói
  Gully trap (GT)
  bể mương xói
  mương xói
  gully basin
  vũng mương xói
  Gully trap (GT)
  bể mương xói
  rãnh
  disconnector gully
  rãnh bể phốt
  floor waste gully
  rãnh nước thải dưới sàn
  floor waste gully
  rãnh nước thải trên sàn
  gully dragline
  rãnh thoát nước
  gully erosion
  sự xói mòn thành rãnh
  master gully
  rãnh tập trung nước
  overflow relief gully
  rãnh tháo tràn
  rain water gully
  rãnh xói do mưa
  road gully
  rãnh thoát nước mưa
  road gully (gutter)
  rãnh thoát nước mưa (lề đường)
  yard disconnector gully
  rãnh bể phốt ngoài sân
  yard disconnector gully
  rãnh thoát bể phốt ngoài sân
  rãnh thoát nước
  road gully
  rãnh thoát nước mưa
  road gully (gutter)
  rãnh thoát nước mưa (lề đường)
  ray lòng máng
  vực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X