• /ri'li:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giảm nhẹ, sự bớt đi, sự làm khuây (đau đớn, buồn rầu, thất vọng)
  treatment gives relief
  sự điều trị làm giảm bệnh
  Sự cứu tế, sự trợ cấp; sự cứu viện, sự trợ giúp
  to go someone's relief
  cứu giúp ai
  to provide relief for the earthquake victims
  cứu tế những người bị hạn động đất
  Sự giải vây (một thành phố...)
  Sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); sự sửa lại, sự uốn nắn (những cái bất công...)
  Sự khuây khoả; điều làm giảm căng thẳng; điều làm giảm bớt sự đơn điệu, điều mang lại sự phong phú thú vị
  a comic scene follows by way of relief
  tiếp sau là một màn hài kịch cốt để đỡ căng thẳng
  Sự thay phiên, sự đổi gác; người thay phiên (người tiếp theo phiên gác của người khác..)
  stand in as Peter's relief
  thay phiên cho Peter
  Vật thay thế, vật tăng cường (tàu hoả.. bổ sung cho dịch vụ (thường) lệ)
  Sự chạm/đắp nổi (trong phương pháp điêu khắc, đúc); đồ đắp (khắc, chạm) nổi (như) relievo
  (nghĩa bóng) sự nổi bật lên
  to stand out in relief
  nổi bật lên
  to bring (throw) something into relief
  nêu bật vấn đề gì
  nhẹ nhõm
  sigh of relief
  thở phào nhẹ nhõm
  Sự khác nhau về độ cao của đồi (thung lũng..)
  a relief map
  bản đồ địa hình nổi
  (địa lý,địa chất) địa hình

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mặt hớt lưng (dụng cụ cắt), sự xả (khí), sự hạ(áp), sự giảm nhẹ, hình dập nổi

  Xây dựng

  biểu thị địa hình
  hình chạm nổi
  bas-relief
  hình chạm nổi thấp
  hình đắp nổi
  chạm nổi
  bas-relief
  hình chạm nổi thấp
  low relief
  bức chạm nổi
  relief on door panels
  sự chạm nổi trên cánh cửa
  sculptural relief
  hình chạm nổi
  địa hình bộ phận
  địa hình địa phương
  sự đáp nổi
  vẽ địa hình

  Kỹ thuật chung

  khoảng hở
  địa hình
  acclivous relief
  địa hình dốc ngược
  accumulative relief
  địa hình tích tụ
  alpine relief
  địa hình (vùng) núi cao
  alpine relief
  địa hình núi vách đứng
  anthropogenic relief
  địa hình antropogen
  chaotic relief
  địa hình hỗn hợp
  cut-through relief
  địa hình xuyên cắt
  description of relief
  sự mô tả địa hình
  flattish relief
  địa hình (đồng) bằng
  ground relief
  địa hình khu đất
  hilled relief
  địa hình đồi
  low mountain relief
  địa hình (vùng) núi thấp
  low mountain relief
  địa hình núi thấp
  low relief
  địa hình thấp
  medium relief
  địa hình ôn hòa
  middle height relief
  địa hình (vùng) trung du
  mountain relief
  địa hình vùng núi
  open relief
  địa hình xuyên cắt
  relief bend
  đoạn uốn của địa hình
  relief data
  tài liệu địa hình
  relief displacement
  dịch chuyển địa hình
  relief drawing
  bản vẽ địa hình
  relief element
  chi tiết địa hình
  relief feature
  đặc điểm địa hình
  relief map
  bản đồ địa hình
  relief model
  mô hình địa hình
  relief morphometry
  phép đo đạc địa hình
  relief plan
  mặt bằng địa hình
  relief plate
  bản đồ địa hình
  relief profile
  mặt cắt địa hình
  smooth relief
  địa hình phẳng
  stereoscopic relief
  địa hình nổi
  structural relief
  địa hình cấu trúc
  submarine relief
  địa hình đáy biển
  tectonic relief
  địa hình kiến tạo
  territory relief
  địa hình lãnh thổ
  undulated relief
  địa hình đồi núi
  volcanic relief
  địa hình (vùng có) núi lửa
  độ hở
  góc hớt lưng
  góc khe hở
  góc sau (dụng cụ cắt)
  mặt hớt lưng (dụng cụ cắt)
  sự chạm nổi
  relief on door panels
  sự chạm nổi trên cánh cửa
  sự đỡ tải
  sự giảm áp
  sự giảm nhẹ
  sự hớt lưng
  sự mài hớt lưng
  Tiết lưu
  reflief valve - Van tiết lưu

  Kinh tế

  bớt
  giảm
  effective relief
  giảm miễn luật pháp hữu hiệu
  export tax relief
  giảm thuế thu nhập xuất khẩu
  export-tax relief
  sự giảm miễn thuế xuất khẩu
  export-tax relief
  sự giảm, miễn thuế xuất khẩu
  group relief
  sự miễn giảm thuế cho nhóm
  income tax relief
  sự giảm thuế thu nhập
  loss relief
  giảm thuế (để) bù lỗ
  marginal relief
  giảm biên độ thuế
  mortgage interest relief
  sự giảm giá thuế lợi tức
  rates relief
  giảm thuế địa phương
  relief from duty
  giảm miễn thuế
  retirement relief
  giảm thuế lãi vốn khi đã nghỉ hưu
  stock relief
  sự giảm bớt hàng trữ kho
  sự giảm áp suất
  sự tháo dỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X