• /ja:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Iat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)
  (hàng hải) trục căng buồm
  yard-arm
  đầu của trục căng đỡ buồm
  to be yard and yard
  kề sát nhau (hai chiếc thuyền)
  Sân có rào xung quanh
  back yard
  sân sau
  Bãi rào (để chăn nuôi)
  Xưởng; kho
  shipbuilding yard
  xưởng đóng tàu
  Contractor's yard
  Xưởng chứa vật liệu
  yard of ale
  bình đựng bia (dài khoảng một Iat)

  Ngoại động từ

  Đưa súc vật vào bãi rào

  Cấu trúc từ

  give someone an inch and he'll take a yard
  (tục ngữ) cho nó một thì nó vớ mười; cho nó được đằng chân nó sẽ lấn đằng đầu, được voi đòi tiên

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thước Anh (0, 9144m)

  Giao thông & vận tải

  bãi chứa, lập tàu

  Xây dựng

  chiều dài=0, 914m
  công trường thử nghiệm
  khu đất của một khu công cộng

  Giải thích EN: The grounds of a public building such as an inn or a college.

  Giải thích VN: Khu đất của một tòa nhà công cộng như ký túc xá hoặc trường cao đẳng.

  bãi chứa hàng hóa
  bãi để vật liệu
  bãi dỡ hàng
  bãi vật tư
  sân

  Giải thích EN: An open area, often planted, adjacent to a building.

  Giải thích VN: Một không gian mở thường được trồng cây, gần một tòa nhà.

  thể tích=0, 765m3
  thước Anh (0,09144m)

  Điện

  kho bãi
  thước Anh

  Kỹ thuật chung

  công trường
  builder's yard
  công trường xây dựng
  ship building yard
  công trường đóng tàu
  kho gỗ
  nhà máy
  ga lập tàu
  bãi
  bãi rào
  sàn

  Kinh tế

  bãi
  bãi (chất hàng)
  giấy bạc 100 đô-la
  thước Anh
  xưởng
  work yard
  công xưởng
  work yard
  phân xưởng
  yard transportation expenses
  chi phí chuyên chở trong xưởng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X