• /gə:gl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng ùng ục, tiếng ồng ộc (nước chảy); tiếng róc rách (suối); tiếng ríu rít (người)

  Nội động từ

  Chảy ùng ục, chảy ồng ộc (chảy); róc rách (suối); nói ríu rít (người)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  babble , bubble , crow , lap , plash , purl , ripple , slosh , splash , wash
  verb
  bubble , burble , lap , splash , swash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X