• /´hændaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) của bố thí cho ăn mày
  Bản thông cáo chưa đăng báo; bản tin phân phát đi; tờ rơi, bài tập phô tô

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X