• /a:mz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Của bố thí
  to ask for alms
  xin của bố thí

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  của bố thí
  của cứu tế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X