• /ˈwɛlˌfɛər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức khoẻ tốt, hạnh phúc, sự thịnh vượng.. của một người, một nhóm
  parents are responsible for the welfare of their children
  cha mẹ có trách nhiệm đối với hạnh phúc của con cái
  the welfare of the nation
  sự thịnh vượng của dân tộc
  we are concerned about his welfare
  chúng tôi quan tâm đến sức khoẻ của nó
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tiền trợ cấp, phúc lợi xã hội (tiền của nhà nước trả cho người thất nghiệp, người đau ốm..) (như) social security
  public welfare
  phúc lợi công cộng
  welfare work
  công tác cải thiện đời sống (công nhân viên chức...)
  (y học) sự bảo vệ, sự chăm sóc (sức khoẻ, sự an toàn..)
  child welfare centre
  cơ quan bảo vệ thiếu nhi
  infant welfare centre
  phòng khám sức khoẻ nhi đồng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phúc lợi
  Net Economic Welfare
  phúc lợi kinh tế ròng
  social welfare function
  chức năng phúc lợi xã hội
  welfare state
  phúc lợi nhà nước

  Kinh tế

  phúc lợi
  community welfare
  phúc lợi xã hội
  community welfare department
  bộ phúc lợi xã hội (Mỹ)
  economic welfare
  phúc lợi kinh tế
  employee welfare
  phúc lợi công nhân viên chức
  employee welfare costs
  phí tổn phúc lợi của công nhân viên chức
  health and welfare funds
  quỹ sức khoẻ và phúc lợi
  industrial welfare
  phúc lợi công nghiệp
  markets and consumer welfare
  thị trường và phúc lợi người tiêu dùng
  markets and producer welfare
  thị trường và phúc lợi nhà sản xuất
  material welfare
  phúc lợi vật chất
  materials welfare
  phúc lợi vật chất
  maximum collective welfare
  phúc lợi chung tối đa
  net economic welfare
  phúc lợi kinh tế ròng
  net economics welfare
  phúc lợi kinh tế ròng
  potential welfare
  phúc lợi tiềm tàng
  public welfare
  phúc lợi công cộng
  social welfare
  phúc lợi xã hội
  social welfare expenses
  chi phí phúc lợi xã hội
  social welfare function
  hàm phúc lợi xã hội
  social-welfare function
  hàm số phúc lợi xã hội
  staff welfare
  phúc lợi công nhân viên chức
  staff welfare fund
  quỹ phúc lợi công nhân viên chức
  weak welfare principle
  nguyên lý phúc lợi thấp
  welfare annuity
  tiền trợ cấp phúc lợi hàng năm
  welfare benefits
  trợ cấp phúc lợi
  welfare capitalism
  trợ cấp phúc lợi
  welfare department
  phòng phúc lợi
  welfare department
  phòng phúc lợi xã hội
  welfare effect of tax
  hiệu quả phúc lợi của thuế
  welfare expenditures
  các khoản chi tiêu phúc lợi
  welfare expenditures
  các khoản chỉ tiêu phúc lợi
  welfare expenses
  chi phí phúc lợi
  welfare fund
  quỹ phúc lợi
  welfare index
  chỉ số phúc lợi
  welfare payment
  tiền trợ cấp phúc lợi
  welfare payments
  tiền trợ cấp phúc lợi
  welfare policy
  chính sách phúc lợi
  welfare recipient
  người nhận trợ cấp phúc lợi
  welfare recipient
  xã hội phúc lợi
  welfare state
  nhà nước phúc lợi
  welfare worker
  người làm công tác phúc lợi xã hội, cứu tế xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X