• /¸kɔntri´bju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác
  to lay under contribution
  bắt đóng góp
  to pay one's contribution
  trả phần góp của mình, trả hội phí
  Vật đóng góp
  Bài báo
  contribution to a newspaper
  bài viết cho một tờ báo
  (quân sự) đảm phụ quốc phòng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đóng góp; (toán kinh tế ) thuế

  Kỹ thuật chung

  đóng góp
  class of contribution
  hạng đóng góp
  contribution in kind
  sự đóng góp bằng tiền mặt
  insurance contribution
  đóng góp bảo hiểm
  Profit Contribution Margin (PCM)
  mức dự trữ đóng góp lợi nhuận
  sự đóng góp
  contribution in kind
  sự đóng góp bằng tiền mặt
  thuế

  Kinh tế

  đóng góp
  annual contribution
  phần đóng góp hàng năm
  cash contribution
  phần đóng góp bằng tiền mặt
  contribution "holidays"
  thời gian "nghỉ đóng góp"
  contribution approach to pricing
  phương pháp đóng góp để lập giá (trong kế toán)
  contribution in kind
  đóng góp bằng hiện vật
  contribution in service
  đóng góp bằng công sức
  contribution pricing
  sự định suất đóng góp
  contribution to general average
  phần đóng góp vào tổn thất chung (trong tai nạn đường biển)
  Federal Insurance Contribution Act
  đạo luật đóng góp Bảo hiểm Liên bang
  non contribution clause
  điều khoản không đóng góp
  unemployment contribution
  phần đóng góp thất nghiệp
  voluntary contribution
  tự nguyện đóng góp
  gánh vác
  góp
  phần đóng góp (bồi thường)
  phần góp
  capital contribution
  phần góp vốn
  voluntary additional contribution
  phần góp thêm tùy ý, không bắt buộc
  voluntary contribution
  phần góp tự nguyện
  phần góp chịu tổn thất (bảo hiểm)
  sự chia phần (bồi thường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X