• /səbˈskrɪpʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quyên góp (tiền); số tiền quyên góp, số tiền đóng
  Hội phí; nguyệt liễm; niên liễm
  Sự mua báo dài hạn; sự thuê bao điện thoại
  Sự ký tên (vào một văn kiện...)
  Sự tán thành (một ý kiến...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mua đọc định kỳ
  sự thuê bao (điện thoại)

  Xây dựng

  sự thuê bao (điên thoại)

  Điện lạnh

  sự thuê bao

  Điện tử & viễn thông

  tiểu mục
  thuê bao trả trước

  Điện

  việc đặt mua

  Kinh tế

  đăng ký mua
  subscription privilege
  đặc quyền đăng ký mua
  subscription ratio
  tỷ số đăng ký mua
  đặt mua
  nhận góp (vốn cổ phần)
  nhận góp vốn cổ phần
  số tiền quyên góp
  số tiền trả
  số nhận góp
  sự đặt mua (báo chí)
  sự đặt mua (báo, chí....)
  sự ký chấp thuận
  sự ký tên
  sự ký tên, ký chấp thuận
  sự nhận mua (cổ phiếu)
  sự nhận mua cổ phiếu
  sự thuê bao (điện thoại...)
  thuê bao (điện thoại)
  tiền đặt mua
  subscription rental
  tiền (đặt) mua dài hạn
  subscription rental
  tiền đặt mua dài hạn
  tiền đặt trước
  tiền dự đính
  tiền lạc quyên
  tiền ứng mãi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X