• /´hæηgə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người treo, người dán (giấy)
  Giá treo, cái móc, cái mắc
  Người treo cổ
  Gươm ngắn (đeo lủng lẳng ở thắt lưng)
  Nét móc (nét viết cong (như) cái móc)
  Rừng cây bên sườn đồi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Thanh đứng (của dàn)

  Cơ - Điện tử

  Móc, vòng treo, tai treo, giá treo, tai, vấu

  Cơ khí & công trình

  móc gắn

  Hóa học & vật liệu

  giá móc

  Kỹ thuật chung

  cái móc
  cánh treo
  giá treo
  casing hanger
  giá treo ống khoan
  coat hanger die
  khuôn kéo sợi giá treo
  liner hanger
  giá treo ống hỏng
  pipe hanger
  giá treo ống
  pipeline hanger (bracket)
  giá treo đường ống
  post hanger
  trục giá treo
  spring hanger
  giá treo bằng lò xo
  stirrup hanger
  giá treo kiểu bàn đạp
  sucker rod hanger
  giá treo cần bơm hút
  móc treo
  spring hanger
  móc treo lò xo
  top hanger
  móc treo đỉnh tháp (khoan)
  sự treo
  inserted hanger
  sự treo bằng móc
  thanh chịu kéo
  tai voi

  Kinh tế

  bảng quảng cáo
  giá treo
  tobacco hanger
  giá treo thuốc lá
  track hanger
  giá treo đường dẫn
  track hanger
  giá treo thuốc lá

  Địa chất

  cái móc, giá treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X