• /'lainə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tàu thủy lớn chở khách hoặc chở hàng chạy thường xuyên trên một tuyến
  Như freightliner
  Như eye-liner
  Lớp lót tháo ra được
  bin-liner
  túi lót thùng rác (túi nhựa dùng để lót trong thùng rác)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đệm lót, ống lót, bạc lót, máng lót, máy bay chuyên tuyến, tàu thủy chuyên tuyến, tàu chợ

  Cơ - Điện tử

  Thước, ống lót, đệm lót, bạc lót, máng lót

  Thước, ống lót, đệm lót, bạc lót, máng lót

  Hóa học & vật liệu

  tàu khách

  Kỹ thuật chung

  đệm lót
  lớp đệm
  lớp lót

  Giải thích EN: A sleeve that is placed within another object in order to protect a delicate or sensitive interior surface.. Giải thích VN: Một ống bọc được đặt bên trong một vật khác nhằm bảo vệ một bề mặt bên trong dễ vỡ hay dễ bị hỏng.

  giấy lót
  bạc lót
  bạc ổ trục
  máng lót
  bearing liner
  máng lót ổ trục
  flanged liner
  máng lót có vai
  solid liner
  máng lót rắn
  ống chống
  liner packer
  packê ống chống treo
  ống khai thác
  ống lót
  ống lót chèn
  ống lừng
  sự bọc
  vật liệu bọc

  Kinh tế

  tàu hàng định kỳ
  tàu khách định kỳ
  tẩu thuốc
  tàu chợ
  vật lót
  vật lót (trong thùng đựng hàng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X