• /tə´bækou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tobaccos, .tobaccoes

  Thuốc lá sợi; lá thuốc lá (để chế biến)
  (thực vật học) cây thuốc lá (như) tobacco-plant (tree)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thuốc lá
  tobacco heart
  tim say thuốc lá

  Kinh tế

  thuốc lá
  advertisement for tobacco
  quảng cáo thuốc lá
  air-cured tobacco
  thuốc lá hong bóng râm
  aromatic tobacco
  thuốc lá thơm
  baled tobacco
  thuốc lá kiện
  barn-rot tobacco
  thuốc lá ẩm
  botched tobacco
  thuốc lá thứ phẩm
  brittle tobacco
  thuốc lá giòn
  broadleaf tobacco
  thuốc lá lá rộng
  bundled tobacco
  thuốc lá bó
  chewing tobacco
  thuốc lá nhai
  chopped tobacco
  thuốc lá đập
  cigarette tobacco
  điếu thuốc lá
  cured tobacco
  thuốc lá lên men
  damp tobacco
  thuốc lá ẩm
  dark fired tobacco
  thuốc lá sẫm sấy lửa
  filler tobacco
  thuốc lá đầu lọc
  flat tobacco
  thuốc lá ép
  fragrant tobacco
  thuốc lá thơm
  long fibred tobacco
  thuốc lá sợi dài
  loose tobacco
  thuốc lá rời
  mean tobacco
  thuốc lá chất lượng thấp
  native twist tobacco
  thuốc lá cuốn
  piled tobacco
  thuốc lá kiện
  pipe tobacco
  thuốc lá nhai
  snuffing tobacco
  thuốc lá ngửi
  sound tobacco
  thuốc lá nguyên
  storm tobacco
  thuốc lá lỏng
  tax on tobacco
  thuế thuốc lá
  threshed tobacco
  thuốc lá dập
  tobacco acreage
  diện tích đất trồng thuốc lá
  tobacco cultivation
  sự trồng thuốc lá
  tobacco hanger
  giá treo thuốc lá
  tobacco industry
  công nghiệp thuốc lá
  tobacco paper
  giấy gói thuốc lá
  tobacco shop
  cửa hàng chuyên doanh thuốc lá
  tobacco smoke filter
  đầu lọc thuốc lá
  tobacco smoke filter
  tấm lọc khói thuốc lá
  tobacco smoke filter
  thiết bị lọc khói thuốc lá
  tobacco string
  dây buộc thuốc lá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X