• /´stirəp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn đạp ngựa (thõng từ yên ngựa xuống để đặt chân)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái tốc, vòng kẹp

  Cơ khí & công trình

  bàn đạp (yên ngựa)

  Xây dựng

  Cốt thép đai (dạng thanh)
  cốt đai

  Giải thích EN: A lateral reinforcement formed of individual units, open or closed, or of continuously wound reinforcement; usually used in reinforced concrete to resist shear.. Giải thích VN: Sự gia cố bên được tạo từ các khối riêng, mở hoặc đóng, hay gia cố uốn liên tục; thường được dùng trong bê tông gia cố để chống lực cắt.

  Kỹ thuật chung

  cái tốc
  cốt
  đai
  đầu kẹp
  đế đỡ

  Giải thích EN: Any of various devices resembling the stirrup on a horse's saddle, used to hold, support, or clamp something. Giải thích VN: Đây là một trong rất nhiều những thiết bị có cùng chức năng để đở tại đầu ống, sử dụng để đỡ, chống, hoặc kẹp vào vật thể.

  đinh đỉa
  dụng cụ tốc
  bàn đạp
  ma kẹp
  phần nhô ra
  quai chữ U
  quai treo
  vòng kẹp
  emergency stirrup
  vòng kẹp phòng sự cố
  spring stirrup
  vòng kẹp lò xo
  stirrup-shaped bed
  tấm đáy dạng vòng kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X