• /´hei¸stæk/

  Thông dụng

  Cách viết khác hayrick

  Danh từ

  Đống cỏ khô

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đống rơm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  sheaf , stack , rick , hay , haycock , hayrick , pile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X